“Central Asia's Got Talent” улуттар аралык долбоорунун кастингине катышуу жөнүндө”

келишим-оферта

 

1. Жалпы жоболор

1.1. “Central Asia’s Got Talent” улуттар аралык долбоорунун кастингине катышуу жөнүндө” келишим-оферта (мындан ары  текст боюнча – “Келишим”)  Казакстан Республикасынын “Telemasters.kz” ЖЧШ (мындан ары текст боюнча – “Долбоордун координатору”) тарабынан Казакстан Республикасынын жарандык кодексинин 395-беренесине ылайык өткөрүлүп жаткан “Central Asia’s Got Talent” улуттар аралык долбоор – конкурска (мындан ары текст боюнча – “Конкурс”) катышуу үчүн кастингге катышууга табыштамаларды берүүнүн шарттарын жана тартибин аныктайт, Келишимдин шарттарында Конкурстун кантингине катышуу мүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө жеке жактарга даректелген Долбоордун координаторунун ачык офертасы болуп эсептелет.

1.2. Келишимдин тексти боюнча бирге каралган учурда Долбоордун координатору жана Катышуучу “Тараптар” деп аталышат, ал эми алардын ар бири өзүнчө “Тарап” деп аталат.

1.3. Ар бир тарап экинчи тарапка зарыл болгон укукка- жана аракетке жөндөмдүүлүккө ээ экендигин, Келишимди түзүү жана аны шарттарына ылайык аткаруу үчүн зарыл болгон жана жетиштүү укуктарга жана ыйгарым укуктарга ээ экендигине кепилдик берет.

1.4. Келишимдин колдонуудагы редакциясы туруктуу негизде Долбоордун координаторунун сайтына: «www.centralasiagottalent.com» жайгаштырылган жана акцепт жүргүзүлгөн учурга чейин Катышуучу таанышууга милдеттүү.

1.5. Долбоордун координатору бир тараптуу тартипте Келишимдин мазмунун өзгөртүүгө укуктуу. Долбоордун координатору катышуучуга алдын ала кабарлабастан өзгөртүү киргизе алат. Келишимдин мазмунуна киргизилген өзгөртүүлөр Келишимдин жаңыртылган тексти түрүндө Келишим туруктуу жайгаштырыла турган дарек боюнча жарыяланган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнө кирет.

1.6. Конкурстун кастингин өткөрүүнүн дареги Казакстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Кыргыз Республикасы, Тажикстан Республикасы, Конкурстун кастингинин электрондук почтасынын дареги (мындан ары текст боюнча – Дарек) “centralasiagottallent@gmail.com”.

 

2. Келишимде колдонулган терминдер жана аныктамалар

Долбоордун уюштуруучулары – «ХАБАР» теле каналы, (Казакстан Республикасы), «Telemasters.kz» ЖЧШ (Казакстан Республикасы), «ЗОР ТВ» (Өзбекстан Республикасы), «КТРК» (Кыргыз Республикасы), «САФИНА» (Тажикстан Республикасы).

 

катышуучу – Конкурстун кастингине катышуучу:

1) он сегиз жашка толгон адам;

2) он сегиз жашка толбогон киши жашы жете элек кишинин ата-энесинин, же анын мыйзамдуу камкорчусунун, же Казакстан Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын мыйзамдуу кызыкчылыктарын көрсөткөн жана жашы жете электин Конкурстун кастингине катышуусу үчүн, ошондой эле материалдардын мазмуну үчүн жана алардын Казакстан Республикасынын мыйзамдарына шайкеш келүүсү үчүн өзүнө жоопкерчилик алган башка кишинин коштоосунда гана.

 

Сайт – Конкурстун кастингинин бардык расмий маалыматтары жайгаштырылган программалык-аппараттык комплекс.

 

3. Келишимдин предмети

3.1. Келишим Долбоордун координаторунун Конкурсунун кастингине катышууга табыштамаларды берүү, кабыл алуу, иштеп чыгуу шарттарын жана тартибин аныктайт. Конкурстун кастингине катышууга табыштамаларды берүү ыктыярдуу жана акысыз болот.

3.2. Конкурсунун кастингине Казакстан Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Тажикстан Республикасынын аймагында жашаган, жаш курагы чектелбеген жеке жактар катышуучу боло алышат.

3.3. Конкурстун кастингинин расмий тили – орус тили.

3.4. Конкурстун кастингине катышуу үчүн табыштамаларды берүү мөөнөтү 2019-жылдын 1-апрелинен тартып 30-июнуна чейин.

3.5. Катышуучулар жиберген материалдар редакцияланбайт, рецензияланбайт жана катышуучуларга кайтарылып берилбейт.

3.6. Конкурстун кастингин өткөрүүгө байланыштуу бардык окуялар жөнүндө катышуучуларга маалымат берүү Сайтта жүргүзүлөт. Сайтка бардык расмий маалыматтарды жайгаштыруу маалымат берүүнүн расмий тартиби болот. Сайтка маалымат жайгаштырылган учурдан тартып ар бир катышуучуга талаптагыдай маалымат берилген болуп эсептелет.

3.7. Ар бир катышуучу Конкурстун кастингине катышуу ыктыярдуу экендигин кабыл алат жана Конкурстун координатору автордук материалдардын мазмуну үчүн жоопкерчилик тартпайт жана Конкурстун кастингине катышуудан жана/же конкурстун сайтын жана/же анын сервистерин пайдалануудан эч кандай спецификалык жыйынтыктарга кепилдик бербейт жана убада кылбайт.

3.8. Конкурстун координатору Конкурстун кастингинин каалаган катышуучуларынан же уюштуруу комитетине теле коммуникациялык же башка байланыш каналдары боюнча кайрылган кишилерден төмөнкүлөрдү: ким экендигин күбөлөндүргөн документти; катталган дарегин, так почта дарегин, Казакстан Республикасынын мыйзамдарын сактоо үчүн жана/же Конкурстун кастингин уюштуруу жана өткөрүү үчүн зарыл болгон башка документтерди жана маалыматтарды, сканерленген күчөрмөлөр же нотариуста күбөлөндүрүлгөн документтер түрүндө берүүнү талап кыла алат.

3.9. Катышуучу үчүнчү жактардын автордук укуктарын бузбоого милдеттенет.

3.10. Келишимде белгиленүүчү кастингге катышуунун белгиленген тартибин бузгандыгы үчүн, же колдонуудагы мыйзамдарды сактабай койгону үчүн тастыктоочу документтерди бербестен кастингден, ошондой эле Конкурска катышуунун бардык этаптарынан Катышуучу чыгарылышы мүмкүн.

3.11.Кастингден катышуучуну чыгаруу үчүн негиздер:

· Конкурстун кастингине катышуу эрежелерин бузуу;

· Келишимде жана сайтта көрсөтүлгөн материалдарды бербей коюу.

 

4. Конкурстук табыштама берүү, иштеп чыгуу

4.1. Кастингге катышууга табыштама берүүдө Катышуучу төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө милдеттүү:

4.4.1. Жашаган өлкөсүн;

4.4.2. Катышуучунун жаш курагын;

4.4.3. Катышуучунун ФАА;

4.4.4. Байланыш телефонун;

4.4.5. Видео/фото/аудио материалды.

4.2. Конкурстун кастингине катышууга табыштама  зарыл талаалардын баары толтурулган жана видео/фото/аудио материал тиркелген учурда гана кабыл алынат.

4.3. Кастингге катышууга табыштаманы төмөнкүлөр аркылуу берүүгө болот: What’app, Telegram, Viber мессенджерлеринин онлайн чарттары жана Facebook, Instagram, Vkontakte социалдык тармактары, же centralasiagottalent@gmail.com электрондук почтасынын дареги боюнча.

4.4. Конкурстун кастингине катышууга табыштама акысыз берилет.

4.5. Жашы жете элек кишинин атынан кастингге катышууга табыштаманы ата-энеси же мыйзамдуу өкүлү толтурат. Табыштамага жашы жете элек катышуучунун маалыматтарын көрсөтүү керек. Материалдар үчүн, ошондой эле Конкурстун кастингине жашы жете электин катышуусу үчүн бардык жоопкерчиликти анын ата-энеси жана мыйзамдуу өкүлү тартат.

 

5. Табыштамаларды иштеп чыгуу

5.1. Бардык видео/фото/аудио материалдар табыштама берген катышуучулар жөнүндө байланыш малыматтары менен бирге бирдиктүү базага жайгаштырылат.

5.2. Бирдиктүү базага кирүүгө уруксаты барлар: кастинг-команда, долбоордун продюсерлеринин командасы (бардык 4 катышуучу-өлкөнүкү), ошондой эле «Reditus» ЖЧШ техникалык сервисинин командасы

5.3. Бардык материалдар «Reditus» ЖЧШ техникалык сервисинин сайтында чектелбеген мөөнөткө сакталат.

5.4. Кастингге жиберилген материалдар артка кайтарылып берилбейт.

5.5. Долбоордун координаторлору кастингге катышуу үчүн Катышуучулар берген материалдар үчүнчү жактар тарабынан пайдаланылбай турганына кепилдик беришет.

 

6. Кастингге катышууга табыштамаларды кароо

6.1. Долбоордун катышуучулары кастингдин катышуучуларынын тийиштүү табыштамаларын өз алдынча тандоо/тандап алуу укугун өздөрүнө калтырышат.

6.2. Катышуучуга анын кастингге катышууга табыштамасынын статусу жөнүндө маалымат берүү боюнча Долбоордун координаторунун милдети каралган эмес.

6.3. Долбоордун координатору катышуучуга кызыккан учурда Долбоордун координаторунун өкүлү табыштамада көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары аркылуу Катышуучу менен өз алдынча байланышат жана ага андан аркы иш-аракеттер тууралуу кабарлайт, ошондой эле долбоордун этаптары боюнча андан ары өтүү үчүн кошумча маалыматтарды сурап алат.

6.4. Конкурстун кастингинен өтүүгө кабыл алынган табыштамалар долбоордун башка турларына катышуучулардын өтүшү үчүн кепилдик болуп эсептелбейт.

 

7. Келишимди түзүү тартиби жана колдонуу мөөнөтү

7.1. Келишим Долбоордун координатору менен Катышуучунун ортосунда  кошулуу келишими формасында түзүлөт (Казакстан Республикасынын Жарандык кодексинин 396-399-беренелери).

7.2. Катышуучу тарабынан төмөнкү иш-аракеттердин каалаганынын жүргүзүлүшү Келишимдин шарттарынын акцепти болуп эсептелет:

- Долбордун координаторлорунун сайттарында каттоо формаларын толтуруу;

- Келишимдин шарттары менен таанышуу жана каттоо формасынын тийишүү талаасына шарттарга макул болуу жөнүндө белги коюу.

7.3. Келишимдин шарттарынын акцепти катышуучу тарабынан кандайдыр-бир алып коюулары жана/же чектөөлөрү жок Келишимдин бардык шарттарын толук жана шартсыз кабыл алууну билдирет жана кастингге катышуу жөнүндө эки тараптуу жазуу түрүндөгү келишим түзүүгө барабар күчкө ээ болот.

7.4. Келишимдин шарттарынын акцептинин мөөнөтү чектелбейт.

7.5. Келишим аныкталбаган мөөнөткө түзүлөт.

 

8. Келишимди өзгөртүү жана токтотуу

8.1. Тараптар Долбоордун координатору келишимдин шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу экендигин макулдашышты. Долбоордун координатору тарабынан киргизилген өзгөртүүлөр алар сайтка жайгаштырылган учурдан тартып Тараптар үчүн милдеттүү болот, эгер Долбоордун координатору тарабынан башкалар каралбаса.

8.2. Катышуучу Келишимдин шарттарын өзгөртүүгө макул болбогон учурда  Долбоордун координатору Сайтка келишимдин жаңы редакциясы жайгаштырылган учурдан тартып үч календардык күндүн ичинде Долбоордун координатору тарабынан белгиленген форма боюнча кагаздагы кол коюлган арыздын түп нускасын Долбоордун координаторуна берүү жолу менен бир тараптуу тартипте Келишимди аткаруудан баш тартууга укуктуу.

8.3. Келишимдин 8.2. пунктунда белгиленген мөөнөттө Долбоордун координатору Катышуучудан Келишимди аткаруудан бир тараптуу баш тартуу жөнүндө кабарлама албаган учурда Катышуучу Келишимдин шарттарын өзгөртүүгө макулдугун билдирген болуп эсептелет.

8.4. Келишимди аткаруудан баш тартуу, Келишимди бузуу, башка себептер боюнча Келишимдин аракетин токтотуу катышуучунун кастингге катышуусун токтотууга алып келет.

8.5. Долбоордун координатору келишимде каралган ыкмалардын каалаганы аркылуу Катышуучуга тийиштүү кабарламаны жиберүү жолу менен Келишимди аткаруудан бир тараптуу баш тартууга укуктуу. Бул учурда тийиштүү кабарлама жиберилгенден 15 күн өткөндөн кийин Келишим бузулган болуп эсептелет.

 

9. Тараптардын жоопкерчилиги

9.1. Казакстан Республикасынын мыйзамдарына жана Келишимдин шарттарына ылайык Тараптар өздөрүнүн милдеттенмелерин талаптагыдай эмес аткарганы үчүн жоопкерчилик тартышат.

9.2. Долбоордун координаторлору кастингдин катышуучуларынын табыштамаларын кабыл алууда/тариздөөдө системанын техникалык үзгүлтүктөрү үчүн жоопкерчилик тартышпайт. Бул учурда бардык техникалык үзгүлтүктөр форс-мажор жагдайлар болуп эсептелет.

9.3.  Долбоордун координатору төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартпайт:

9.3.1. Долбоордун координаторунан көз карандысыз себептер боюнча пайда болгон жана Долбоордун координаторунун кабарламаларын Катышуучунун өз убагында албай калышына же албай калышына, же кастингге табыштамаларды кабыл алуу боюнча системанын үзгүлтүкөрүнө алып келген почтанын, Интернеттин ишинин үзгүлтүктөрү, техникалык үзгүлтүктөр (электр азыктандыруунун жана байланыш тармактарынын өчүрүлүшү/бузулуусу, процессинг борборунун программалык камсыздоосунун үзгүлтүктөрү) үчүн;

9.3.2. Катышуучунун жеке маалыматтарын пайдаланып жаткан убакта байланыш каналдарын тыңшоонун же кармап алуунун жыйынтыгында катышуучунун жеке маалыматтары үчүнчү жактарга белгилүү болсо;

9.3.3. Катышуучу тарабынан жеке маалыматтарды сактоо жана пайдалануу шарттары сакталбагандыктан, Катышуучунун жеке маалыматтары жөнүндө маалымат башка кишилерге белгилүү болсо;

9.3.4. Келишимдин алкагында Долбоордун координатору менен өз ара байланышты камсыз кылган байланыш каражаттарына Катышуучу убактылуу жетпей калганы үчүн;

9.3.5. Катышуучу тарабынан кастингге катышууга табыштама туура эмес толтурулгандыктан пайда болгон чыгымдар үчүн;

9.3.6. Кабарламаларды жиберүү үчүн байланыш маалыматтары Катышуучу тарабынан так эмес, туура эмес, ката берилгени үчүн;

9.3.7. Катышуучу тарабынан так эмес идентификациялык маалыматтар берилгендиктен улам пайда болгон чыгымдар үчүн;

9.3.8. Катышуучу кабарлама жиберүү үчүн байланыш маалыматтарын жаңыртпай койгондуктан пайда болгон чыгымдар үчүн.

9.4. Эгер жеңип өтө алгыс күчтүн таасиринен, башкача айтканда, өзгөчө жана токтото алгыс жагдайлардан, анын ичинен жаратылыш көрүнүштөрүнөн, согуш аракеттеринен, бийлик органдарынын актыларынан улам Тараптар Келишим боюнча милдеттенмелерин аткарбай койгону же талаптагыдай эмес аткарганы үчүн мүлктүк жоопкерчиликтен бошотулушат. Жеңип өтө алгыс күч жагдайлары пайда болгон учурдан тарап 5 (беш) иш күндүн ичинде экинчи тарапка милдеттенмелерин аткаруу мүмкүн эмес экендиги тууралуу жазуу түрүндө маалымат берүүгө милдеттүү.

9.5. Кастингдин Катышуучусу өзүнүн табыштамасында туура эмес жана /же жаңылыш маалымат көрсөткөнү үчүн Долбоордун координаторлору жоопкерчилик тартышпайт. Туура эмес маалыматтар үчүн жоопкерчиликтин баары Катышуучунун өзүнө жүктөлөт.

9.6. Кастингдин катышуучуларына Долбоордун координаторлорунун дарегине катышуучунун талантын көрсөтүүгө тиешеси жок болгон контентти (СПАМ) жиберүүгө тыюу салынат. Ушул пункт бузулган учурда Катышуучу блоктолот жана Конкурстун кастингине катышууга уруксат берилбейт.

9.7. Катышуучу Долбоордун координаторлоруна 18+, порнография мүнөзүндөгү, физикалык жана/же моралдык зыян келтирүүнү демонстрациялаган, террорчулукту пропагандалаган, саясий, диний мүнөздөгү, компаниянын брендине зыян алып келген, коммерциялык жана/же башка жашыруун сыр болгон контентти жиберген учурда, ошондой эле башка каалагандай мыйзам бузууда – Долбоордун коодинаторлору катышуучунун байланыш маалыматтарын укук коргоо органдарына өткөрүп берүү укугун өздөрүнө калтырышат.

 

10. Төлөө

10.1. Тараптар кастингге катышуу акысыз экендигин макулдашышты

10.2. Тараптар катышуучулар Конкурстун кастингине катышканы үчүн акы төлөбөй турганына, ал эми Долбоордун координаторлору табыштама бергени/ Конкуртун кастингине катышканы үчүн Катышуучуларга акы төлөбөй турганына макул болушту.

 

11. Башка жоболор

11.1. Катышуучу келишимдин бардык шарттары түшүнүктүү жана  аларды шартсыз жана толук көлөмдө кабыл алаарына кепилдик берет

11.2. Катышуучу Конкурстун кастингин укукка каршы максаттарга, ошондой эле келишимде көрсөтүлгөндөн башкача максаттарга пайдаланбай турганын кепилдик берет.

11.3. Катышуучу менен операциялардын баары жүргүзүлгөн убакыт эгер убакытты аныктоонун башка тартиби кошумча айтылбаган болсо, Конкурстун кастингинин жүрүшү жөнүндө маалыматтарды иштеп чыккан Долбордун координаторлорунун серверинин маалыматтарынын негизинде аныктала турган Казакстан Республикасынын Нур-Султан шаарынын убактысы эсептелет.

11.4.Келишимдин алкагында тараптардын мамилелерине катышуучунун жарандыгынан жана жашаган жеринен көз карандысыз түрдө Казакстан Республикасынын материалдык жана процесстик укуктары колдонулат.

 

12. Долбоордун координаторунун реквизиттери

 

Толук аталышы Товарищество с ограниченной ответственностью "Telemasters.kz"

Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк

 Регистрирующий орган: Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы

 

Дата регистрации: 23 декабря 2015 года

БИН 151240019228

Юридикалык дареги 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, каб.312

Электрондук почтасынын дареги smm@telemasters.kz